به روز رسانی های سیستم ماشین شما

برای به روز نگه داشتن سیستم ناوبری داخل وسیله نقلیه خود و عملکرد صحیح، DS Automobiles به طور منظم به روز رسانی نقشه را به شما ارائه می دهد. برنامه تلفن همراه MyDS را دانلود کنید تا وقتی به‌روزرسانی‌های جدید برای وسیله نقلیه شما در دسترس است، اعلان‌ها را دریافت کنید.

VIN خود را وارد کنید

شماره VIN (شماره شناسایی خودرو) با شماره سریال خودرو مطابقت دارد. می توانید آن را در سند ثبت نام خودروی خود بیابید. 

نقشه راه اروپا

از اول جولای، حداکثر سرعت مجاز در جاده های دو طرفه بدون جداکننده مرکزی از 90 به 80 کیلومتر در ساعت افزایش یافته است. برای در نظر گرفتن عبور از 90 کیلومتر در ساعت به 80 کیلومتر در ساعت. به روز رسانی نقشه جدید برای دانلود در دسترس است. این به‌روزرسانی شامل محدودیت‌های جدید سرعت 80 کیلومتر در ساعت در برخی جاده‌های فرعی است.